אגרות/תשלומים טפסים
הוצאה לפועל הוצאה לפועל
מיסוי קרקעין מיסוי קרקעין
אגף רישום והסדר מקרקעין אגף רישום והסדר מקרקעין
האפוטרופוס הכללי/כונס הנכנסים הרשמי/רשם לענייני ירושה האפוטרופוס הכללי/כונס הנכנסים הרשמי/רשם לענייני ירושה
הרשות השופטת בתי משפט הרשות השופטת-בתי משפט
רשם החברות רשם החברות
רשם השותפיות רשם השותפיות
רשם המשכונות רשם המשכונות
רשם העמותות/חל"צ רשם העמותות/חל"צ
רשם ההקדשות/רשם המפלגות/מחלקת אכיפה ובקרה רשם ההקדשות/רשם המפלגות/מחלקת אכיפה ובקרה
רשות מקרקעי ישראל רשות מקרקעי ישראל
רשם אגודות שיתופיות רשם אגודות שיתופיות
מחלקת פטנטים מחלקת פטנטים
מחלקת מדגמים מחלקת מדגמים
מחלקת סימני מסחר מחלקת סימני מסחר

© 2019 de LAW very